Wdrażamy certyfikat ISO 9001:2015 w firmie Brager - Aktualności - Brager Sp. z o.o.
Inspirujemy ekologiczny klimat 
Strona główna Aktualności Wdrażamy certyfikat ISO 9001:2015 w firmie Brager

Aktualności

Wdrażamy certyfikat ISO 9001:2015 w firmie Brager

07/06/2022


Mamy to! Firma Brager pozytywnie przeszła proces certyfikacji według normy ISO 9001. Oznacza to, że posiadamy System Zarządzania Jakością zgodny z najwyższymi, międzynarodowymi standardami. Czym dokładnie jest certyfikat ISO 9001 i jakie korzyści przynosi naszym Klientom? Wyjaśniamy.

Certyfikat ISO 9001 - co to jest?

ISO 9001:2015 (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie musi spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Nie precyzuje ona wymagań technicznych samego wyrobu, ale systemu zarządzania. To uniwersalny standard, dedykowany wszystkim organizacjom. Historia standardu sięga 1979 roku. Normą stał się on w 1987 roku. Od tego czasu norma ISO 9000 była kilkukrotnie poprawiana i udoskonalana, odnosząc globalny sukces. W 2008 roku, wskutek kolejnego odświeżenia, powstała norma ISO 9001:2008. Kilka miesięcy później Polski Komitet Normalizacyjny wydał normę z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009, która zastąpiła normy PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 9001:2008. Najnowszym wydaniem standardu jest właśnie ISO 9001:2015. Poszczególne rozdziały dokumentu zawierają wymagania (zasady jakości), jakie powinna spełniać organizacja. Chodzi o:
- zorientowanie na potrzeby klienta,
- prorozwojowe nastawienie kierownictwa,
- zaangażowanie pracowników,
- zarządzanie oparte na procesach,
- ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie procesów,
- podejmowanie decyzji na podstawie dowodów,
- budowanie obopólnie korzystnych relacji z dostawcami.

Przedsiębiorstwo, które spełnia wszystkie wymagania (z minimalnymi wyjątkami), może ubiegać się o przyznanie certyfikatu ISO 9001. Audit certyfikujący przeprowadza niezależna, bezstronna jednostka certyfikująca, która posiada akredytację na konkretną branżę w kraju. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 wiąże się z koniecznością: - uporządkowania wszystkich procesów,
- przygotowania niezbędnej dokumentacji potwierdzającej podjęte działania,
- przeszkolenia całego zespołu.

Organizacja musi przede wszystkim:
- wdrożyć nadzór nad dokumentacją,
- zaangażować kierownictwo w budowanie systemu zarządzania jakością,
- usystematyzować zarządzanie zasobami,
- ustanowić procesy realizacji produktu,
- systematycznie dokonywać pomiarów satysfakcji klienta oraz jakości produktów i procesów.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 9001?

W praktyce System Zarządzania Jakością ISO 9001 to rozbudowane narzędzie, które służy ciągłemu doskonaleniu procesów, aby spełnić wciąż rosnące wymagania konsumentów. Nieustanne podnoszenie jakości produktów i usług jest niezbędne dla zachowania konkurencyjności rynkowej.

Dla naszych Klientów certyfikat ISO 9001 oznacza m.in.:
- zaangażowanie naszej firmy w rozwój – chcemy być zawsze o krok przed konkurencją, żebyś nie musiał szukać innowacji w innych miejscach;
- dostarczanie produktów na najwyższym, powtarzalnym, międzynarodowym poziomie – działamy zgodnie z uznanymi (globalnie) w branży praktykami;
- dążenie do coraz skuteczniejszego zaspokajania potrzeb;
- wzrost wydajności firmy, przekładający się na przyspieszenie realizacji zamówień hurtowych i jednostkowych;
- zrównoważoną politykę rozwoju – optymalizacja procesów prowadzi do mniejszego zużycia zasobów, redukcję do minimum ilości błędów, dzięki poprawie efektywności operacyjnej – a mniej reklamacji to większa satysfakcja Twoich klientów;
- udoskonaloną obsługę – masz pewność, że kontaktujesz się ze zmotywowani, zaangażowanymi pracownikami;

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu (zwłaszcza dużych) firm certyfikat ISO 9001 stanowi obecnie standard i warunek nawiązania współpracy. Jesteśmy przygotowani.

Serwis

Masz problem? Zgłoś go tutaj: 795 750 933. Jesteśmy dostępni od Pon-Pt w godz: 8:00-20:00


Zgłoś online
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?
Poznaj je w praktyce.

lub napisz m.krugiolka@brager.com.pl

Wyslij zapytanie
REGULATORY DO KOTŁÓW
ZDALNE STEROWANIE
ANALIZATORY SPALIN