Inspirujemy ekologiczny klimat 
Strona główna Aktualności Walkę ze smogiem trzeba zacząć od swojego kotła

Aktualności

Walkę ze smogiem trzeba zacząć od swojego kotła

02/08/2021


Palenie w kotłach na paliwa stałe może być ekologiczne, ekonomiczne i w pełni zautomatyzowane. Jednak sam nowoczesny kocioł nie wystarczy. Na polskim rynku dostępne są innowacyjne na skalę Europy, opatentowane urządzenia do kontroli, analizy i regulacji całego procesu spalania oraz do zarządzania instalacją grzewczą. Ich autorem i producentem jest pleszewska firma Brager. Kocioł wyposażony w sterownik i analizator spalin osiąga taką sprawność, jak w warunkach laboratoryjnych oraz zapewnia przyjazne dla środowiska i człowieka, bezobsługowe palenie. Dodatkowo może być pod stałą kontrolą - zarówno użytkownika, jak i władz miasta, serwisu czy instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

 


Walka z niską emisją zaczyna się na własnym podwórku

Z jednej strony kotły na paliwa stałe (węgiel i pellet) są obecnie rozwiązaniem najpewniejszym pod względem bezpieczeństwa cieplnego, dostępności, jakości i kosztów użytkowania. Z drugiej zaś, ich nieprawidłowa eksploatacja jest główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie grzewczym. Aż 84% rakotwórczego benzo(a)pirenu produkują gospodarstwa domowe. Sam zakup kotła w najwyższej klasie nie gwarantuje ekonomicznego i ekologicznego palenia. Podobnie, jak rosnące kary i kolejne, wprowadzane restrykcje – Od wielu lat badamy procesy spalania, dlatego wiemy, że poprawa jakości powietrza w Polsce jest możliwa tylko poprzez realne wspieranie użytkowników kotłów w optymalnym paleniu. Chodzi o wspólne, zintegrowane działania wszystkich podmiotów, mających wpływ na ochronę środowiska oraz o dostarczanie im gotowych narzędzi do walki z niską emisją - wyjaśnia dr hab. inż. Rafał Urbaniak, prezes firmy Brager, która tworzy i produkuje całościowe, opatentowane rozwiązania z dziedziny spalania – Potrzebne są gotowe narzędzia, które optymalizują cały proces spalania, nie tylko jego wybraną część, rzeczywiście motywują do dbania o środowisko naturalne oraz pozwalają każdemu przyłączyć się do walki o czyste powietrze – podkreśla Rafał Urbaniak. Władze miast, instytucje wdrażające programy antysmogowe, producenci i instalatorzy kotłów, użytkownicy końcowi – tak naprawdę każdy ma wpływ na jakość powietrza w swoim otoczeniu, więc może stanąć do (pokojowej) walki z niską emisją.

 

Rewolucja w sterowaniu kotłami pelletowymi

Firma Brager niedawno wprowadziła na rynek pierwszy w Polsce regulator do kotłów pelletowych z funkcją obsługi za pomocą gestów – PELE BORD 890. Sterowniki z linii PELE BORD od lat wyznaczają standardy w segmencie rozwiązań do nadzorowania procesu spalania w kotłach na paliwa stałe. PELE BORD 890 to najbardziej zaawansowany sterownik z serii. Pracuje w nim udoskonalony algorytm automatycznej regulacji procesu spalania BRAGER EXPERT. Oprócz opatentowanej funkcji bezdotykowego sterowania, urządzenie posiada duży, 5-calowy wyświetlacz pojemnościowy oraz nowoczesny design. Zapewnia jeszcze prostsze, bardziej precyzyjne i komfortowe zarządzanie nawet rozbudowaną instalacją grzewczą, przyczyniając się do w pełni efektywnej i ekologicznej produkcji oraz dystrybucji energii cieplnej – PELE BORD 890 otwiera nowe możliwości przed instalatorami i producentami kotłów. Dzięki urządzeniu, instalator zapewnia swoim klientom sprawne uruchomienie instalacji, optymalną konfigurację i zautomatyzowane, efektywne palenie. Natomiast producent kotłów może zwiększyć wartość rynkową i atrakcyjność dostarczanych urządzeń. Wdrożenie PELE BORD 890 pozwala aktywnie wspierać ideę czystego powietrza i oferować rozwiązania grzewcze, które nie tylko spełniają, ale wyprzedzają normy – podkreśla Rafał Urbaniak.

 

Zawsze oszczędne i ekologiczne spalanie

Innowacją na skalę światową jest Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco (nr ochrony 230943). To pierwsze na świecie urządzenie dedykowane wyłącznie kotłom małej mocy na paliwa stałe. Umożliwia ono ciągły pomiar kluczowych parametrów termodynamicznych, ich całościową analizę oraz automatyczną optymalizację procesu spalania. Kocioł wyposażony w BCA-02 eco nie tylko spełnia wszelkie normy w warunkach laboratoryjnych, ale również zapewnia optymalne parametry pracy w warunkach rzeczywistych – Do przełomowych, zastrzeżonych rozwiązań należy m.in. inteligentny eco-wskaźnik, który sumuje wszystkie odczytane parametry i na bieżąco informuje użytkownika o jakości procesu spalania w kotle. Pozyskane informacje dostarczają do układu sterowania sprzężenie zwrotne, które pozwala na optymalizację procesu, powodując wzrost efektywności energetycznej – tłumaczy Rafał Urbaniak - Poprawę parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów, dzięki wykorzystaniu BCA-02, dowiodły badania przeprowadzone w warunkach rzeczywistej eksploatacji wspólnie z Politechniką Poznańską i IEC – zaznacza [1,2]. Analizator spalin BCA-02 eco jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami kotłów, bez względu na ich moc grzewczą, rodzaj paliwa i zastosowaną automatykę. Dzięki przystępnej cenie, zlikwidowana została bariera cenowa, charakterystyczna dla tego segmentu urządzeń.

Wybór przyszłości

Pellet to obecnie jedno z najczystszych i najbardziej ekologicznych paliw. 2 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju opałowego, a z 1 tony spalonego pelletu pozostaje nie więcej niż 4 kg popiołu. Kocioł pelletowy można wyposażyć zarówno w Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco, jak i w sterownik PELE BORD 890 - Kocioł pelletowy z analizatorem BCA-02 eco i naszym najbardziej zaawansowanym sterownikiem PELE BORD 890 zapewnia przyjazne dla środowiska i ludzi, bezobsługowe palenie z minimalną ilością popiołu oraz umożliwia pełną, zdalną kontrolę nad całą instalacją grzewczą. Daje też gwarancję posiadania systemu grzewczego, który wyprzedza normy i branżę – podkreśla Rafał Urbaniak. Korzystający z tak nowoczesnych rozwiązań nie musi się obawiać, że restrykcyjne przepisy unijne wkrótce wymuszą zmianę instalacji na bardziej ekologiczną. Ma pewność jej ponadczasowości. Kocioł pelletowy ze sterownikiem PELE BORD 890 można dodatkowo wzbogacić o moduł internetowy MEDIA BORD i aplikację BRAGER Connect. Dzięki temu, zarówno użytkownik kotła, jak również profesjonalista (instalator, serwisant, producent), zyska stały, zdalny dostęp do instalacji grzewczej, co pozwala wspierać klientów 24h/7.

System eco7zone® i #RobimyCzystePowietrze

Firma Brager jest autorem prekursorskiego na skalę Europy systemu eco7zone, który integruje i inspiruje wszystkie podmioty, mające wpływ na ochronę środowiska, do dbania o ekologiczny klimat w swoim otoczeniu – Słowo „eco” bezpośrednio kojarzy się z ekologią, a „zone” nawiązuje do strefy, którą każdy może zacząć budować od własnego podwórka, 7 dni w tygodniu, co docelowo ma przełożyć się na czyste powietrze w całym mieście, gminie, województwie, kraju, Europie i na świecie. Musimy zacząć od siebie, by robić czyste powietrze dla wszystkich – tłumaczy Rafał Urbaniak. System opiera się na opatentowanych narzędziach do optymalizacji całego procesu spalania i kontroli proekologicznych działań. Kluczowym elementem systemu jest właśnie analizator spalin BCA-02 eco, który wychwytuje wszelkie nieprawidłowości w procesie spalania oraz podpowiada użytkownikom kotłów, jak palić oszczędnie i ekologicznie. Program eco7zone skierowany jest do urzędów miast i gmin, instytucji realizujących programy antysmogowe, producentów, instalatorów i serwisantów kotłów, użytkowników urządzeń grzewczych oraz każdego, kto chce zadbać o lepszą, zdrowszą i czystszą przyszłość.

Polskie miasta dołączają do rewolucji

Pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło rewolucyjny system eco7zone® w celu poprawy jakości powietrza lokalnie, jest Pleszew. Dzięki kooperacji władze miasta będą mogły precyzyjnie badać, czym oddychają mieszkańcy, szybko identyfikować źródła powstawania zanieczyszczeń, trafnie oceniać skuteczność podejmowanych działań i planować kolejne, a także wspierać swoich mieszkańców w efektywnym i ekologicznym paleniu. Miasto zyskało dostęp do gotowych narzędzi do walki ze smogiem i kontroli realizowanych projektów prośrodowiskowych. Są to przede wszystkim: aplikacja ułatwiająca przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, czujniki powietrza, które zainstaluje firma Brager oraz analizatory spalin BCA-02 eco, montowane przy piecach CO. Analizator spalin zapewni efektywne i proekologiczne palenie, pozwoli dostosować się użytkownikowi i producentowi do ekologicznych norm, a nawet je wyprzedzać oraz automatycznie prześle dane o spalaniu do aplikacji, z której korzystać będą urzędnicy i strażnicy miejscy. Miasto dofinansuje wymianę starych kotłów na nowe piątej klasy, jednak warunkiem otrzymania dotacji będzie zakup kotła z analizatorem spalin, który zostanie dofinansowany w 100% – Mam nadzieję, że Pleszew stanie się wzorem i inspiracją dla kolejnych miast i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Najpierw w Polsce, potem w Europie, a w końcu na całym świecie – mówi Rafał Urbaniak.

[1] Ciupek B., Judt W., Gołoś K., Urbaniak R., Analysis of Low-Power Boilers Work on Real Heat Loads: A Case of Poland, Energies - 2021, vol. 14, no. 11, s. 3101-1-3101-13, DOI: 10.3390/en14113101

[2] Gołoś K., Ciupek B., Judt W., Urbaniak R., Wpływ wymiany kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym na jakość powietrza w Polsce w latach 2000–2020, Przemysł Chemiczny - 2021, vol. 100, nr 5, s. 486-489, DOI: 10.15199/62.2021.5.9


Serwis

Masz problem? Zgłoś go tutaj: 795 750 933. Jesteśmy dostępni od Pon-Pt w godz: 8:00-20:00


Zgłoś online
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?
Poznaj je w praktyce.

lub napisz kontakt@brager.com.pl

Wyslij zapytanie
REGULATORY DO KOTŁÓW
ZDALNE STEROWANIE
ANALIZATORY SPALIN